August 26, 2016

Bok: Introduktion till Samhällsvetenskaplig Analys

Introduktion till Samhällsvetenskaplig Analys

Författare: Mikael Hjerm, Simon Lindgren & Marco Nilsson
ISBN: 978-91-40-68612-1

Samhällsvetenskaplig forskning handlar om att studera sociala fenomen som väcker frågor och skapar nyfikenhet. Men för att man ska kunna besvara frågorna och stilla sin nyfikenhet måste man veta hur man ska gå tillväga.

Download: http://adf.ly/1dSlMg

No comments:

Post a Comment